Grupp I: Milda

Hydrokortison

Grupp II: Medelstarka

Klobetason-butyrat
Hydrokortison-butyrat
Triamcinolon-acetonid

Grupp III: Starka

Betametason-valerat
Betametason-dipropionat
Fluocinolon-acetonid
Flutikason
Mometason (Ovixan)

Grupp IIII: Extra starka

Betametason-dipropionat
Klobetasol-propionat

galenica GALENICA AB | MEDEON SCIENCE PARK | SE 205 12 MALMÖ

JOBBAR DU INOM VÅRDEN?