Psoriasis är en autoimmun sjukdom som ger röda hudfläckar som fjällar och ibland kliar. Sjukdomen är vanlig, den drabbar 2-3 % av befolkningen, blir vanligare ju äldre man blir och kan även debutera i hög ålder.

 

Sjukdomen kommer i skov och orsakas av en inflammation i de övre hudlagren. För de flesta är besvären lindriga men för vissa kan de bli så omfattande att det sociala livet påverkas.

 

Risken att få sjukdomen ökar om någon annan i familjen har psoriasis. Även om sjukdomen är ärftlig krävs det ofta också att något utlöser den, till exempel olika typer av infektioner, läkemedel eller psykisk stress.

 

Livstidsrisken att få psoriasis

psoriasis 

 

 

Symtom

Psoriasis kan se ut på många olika sätt och ha väldigt varierande utbredning. Ofta förekommer sjukdomen på armbågar och knän. Andra vanliga ställen är hårbotten, nedre delen av ryggen och framsidan av underbenen. Dessutom förekommer psoriasis som kraftigt fjällande fläckar i hårbotten, hörselgångar, navel och underliv.

 

Vid psoriasis får huden vitglänsande fjäll som ofta bildar tjockare fjällkakor. Fjällningen uppstår eftersom en psoriasispatients hud omsätts betydligt snabbare än hos friska personer. Hos en frisk person omsätts överhuden på 4-6 veckor, vid psoriasis kan det gå på några dagar. Huden omsätts så snabbt att den inte hinner avstötas i jämn takt och i små mängder.

 

 

Behandling

Vid alla former av psoriasis är det viktigt att patienten förstår sin sjukdom, låt gärna patienten vara med och bestämma sin behandling för att underlätta följsamhet.

 

Vid lindrig psoriasis brukar det hjälpa med sol och salta bad, detta lämpar sig också särskilt bra vid utbredd psoriasis.

 

Använd Ovixan för att dämpa eventuella inflammationer. Ovixan kan användas vid alla typer av psoriasis men inte runt ögon och genitalier och inte längre än 3 veckor. Tänk på att Ovixan inte ska användas på mer än 20 % av patientens kroppsyta.   

 

 

Diagnos

Vanliga tecken på psoriasis är att patienten:

  • får röda, fjällande symmetriska fläckar på olika delar av kroppen
  • blir röd i hudveck, till exempel ljumskar och armhålor
  • får små gropar i naglarna
  • kännetecknas av plack

 

För att se hur huden ser ut under utslagen kan man skrapa lite lätt på utslagen för att fjällen ska lossna. Om patienten har psoriasis är ytan där fjällen suttit ljust rödaktig och ibland syns också små punktformiga blödningar.

galenica GALENICA AB | MEDEON SCIENCE PARK | SE 205 12 MALMÖ

JOBBAR DU INOM VÅRDEN?