Ovixan® (mometasonfuroat) är en starkt verkande glukokortikoid (grupp III) för symtomatisk behandling av inflammatoriska hudsjukdomar – som atopisk eksem och psoriasis. Ovixan är framställd för att lindra inflammationen i huden, dämpa rodnaden och stoppa klådan.


Dosering

Stryk på Ovixan en gång om dagen på det drabbade hudområdet tills förbättring uppstår. Trappa sedan ner behandlingen långsamt för bäst effekt. Komplettera gärna behandlingen med en mjukgörande kräm.


Viktigt

Ovixan kan användas på barn från 6 års ålder och vid läkares inrådan även ner till 2 år. Ovixan bör inte appliceras i ansiktet annat än under noggrann övervakning.

galenica GALENICA AB | MEDEON SCIENCE PARK | SE 205 12 MALMÖ

JOBBAR DU INOM VÅRDEN?