För en komplett sammanställning av eventuella biverkningar gå in på fass.se.

galenica GALENICA AB | MEDEON SCIENCE PARK | SE 205 12 MALMÖ

JOBBAR DU INOM VÅRDEN?