Atopiskt eksem (AD), även kallat böjveckseksem, är det vanligaste eksemet hos barn men förekommer också hos vuxna. Upp till 15-20 % av alla barn drabbas. I begreppet atopi ligger en ärftlig tendens att utveckla ett eller flera av de närbesläktade sjukdomstillstånden eksem, allergisk snuva (hösnuva) och astma. Allergi mot pälsdjur, pollen och ibland också födoämnen kan även förekomma i samband med en atopisk sjukdomsbild.

 

Eksemförlopp

Eksemförlopp Eksemförlopp

 

Eksem är en inflammation i huden där både över- och underhuden är inblandade. En inflammation uppstår i överhuden med kraftig ansamling av vätska i och mellan cellerna. Orsaken till vätskeansamlingen är att cytokiner frisätts från cellerna. Ett eksem kan ge upphov till hudrodnad och knottror, små blåsor, vilka senare också kan ge sår som vätskar och sårskorpor.

 

 

Sjukdomsorsak

Förutom de ärftliga skälen finns en rad orsaksfaktorer som kan försämra eller framkalla eksemet. Bland dem märks klimatfaktorer som stark värme eller kyla, kroppsansträngning med svettning, varm och tät klädsel och uttorkning som en följd av mycket bad och dusch. Eksemet kan också utlösas av infektioner, allergener i föda eller luft och psykiska faktorer som stress. Dessutom kan de mikroorganismer som finns på huden, som svampar och bakterier, både ge upphov till och försämra eksem. Eftersom många faktorer ofta samverkar kan det vara svårt att peka ut exakt vad som utlöser eksemet.


Kostens betydelse för eksemet är omdiskuterad. Hos små barn kan reaktioner förekomma av vissa födoämnen, till exempel ägg, mjölk, fisk, citrusfrukter, stenfrukter och nötter, men blir sedan allt mer sällsynta hos äldre barn och vuxna. Klinisk bild och sjukdomsförlopp

Huvudsymtomen är klåda och därefter utslag. Eksemet har olika karaktär beroende på patientens ålder. Hos små barn, upp till 2 års ålder, är det mer diffust utbrett för att senare, i 2-12 års ålder, bli mer lokaliserat till de så kallade böjvecken – arm- och knäveck, runt ögon, baksidan av lår och sätesregionen. Vuxna får ofta handeksem men kan även ha långdragna eksem i ansiktet och på hals, rygg och bröst.


Den ärftliga tendensen att få eksem kan i dagsläget inte behandlas bort. Däremot kan olika slags behandlingar få eksemet under kontroll. Eksemet har ett svängande förlopp och man har hittills inte kunnat påvisa några tydliga orsaker till detta. Det är ofta bättre sommartid tack vare klimatfaktorer, luftigare klädsel, sol och vila.


Prognosen är god på sikt. Man räknar med att ungefär 80-90 % blir bra i sitt eksem under uppväxten. Utredning

Atopiskt eksem är framför allt en klinisk diagnos, det vill säga eksemets utseende, karaktär och förlopp är mer avgörande än olika slags provtagningar. Tester används däremot vid utredning av slemhinneallergi som astma och hösnuva. En misstänkt födoämnesreaktion bevisas bäst med elimination som då skall ge en klar förbättring och ett återinsättande skall ge en klar försämring, inte bara vid ett tillfälle utan varje gång det prövas.Diagnos

Vanliga tecken på atopiskt eksem är att patienten:

  • någon gång haft eksem i böjvecken
  • haft astma eller hösnuva
  • haft torr hud det senaste året
  • har synliga eksem på typiska områden på huden, till exempel i böjveck, eller för barn under fyra år på kinder och panna och utsidan av ben och armar
  • har haft symtom som börjat före två års ålder

 

Behandling

Som förebyggande behandling är det viktigt att använda mjukgörande medel regelbundet. Eftersom hudbarriären är dålig och huden saknar vissa fetter, behöver fett och fukt tillföras regelbundet hos patienter med atopiskt eksem. Oftast behöver man smörja flera gånger varje dag med mjukgörande kräm.


När eksemet uppstår dämpar Ovixan inflammationen och minskar klådan.


En kortisonbehandling får inte avbrytas tvärt när huden ser frisk ut. Patienten ska fortsätta smörja med Ovixan tills eksemet är läkt och klådan har försvunnit – annars kan det blossa upp igen. Behandlingen ska därefter långsamt glesas ut. Behandlingen bör följas upp vid återbesök och oftast bör det ges förnyad information.

 

 

Tänk på:

  • att det är bättre att duscha än att ta bad, som är torkar ut huden mer

  • att klådan framkallar en omedveten ovana att klia sig vilket i sin tur retar upp huden, och klådan blir värre Det är viktigt att på alla sätt bryta denna klådcirkel

galenica GALENICA AB | MEDEON SCIENCE PARK | SE 205 12 MALMÖ

JOBBAR DU INOM VÅRDEN?