Undvik kladdiga komplikationerOvixan® (mometasonfuroat) är en starkt verkande glukokortikoid (grupp III) för symtomatisk behandling av inflammatoriska hudsjukdomar – som atopisk eksem och psoriasis – med en effekt som är likvärdig Elocon®. Krämen är baserad på en olja/vatten-emulsion och framställd för att förbättra patientupplevelsen genom att inte kladda, lukta eller gryna sig.1
Ovixan® (mometasonfuroat) 1 mg/g kräm, stark glukokortikoid (grupp III) till utvärtes bruk för vuxna och barn från 6 år, Rx, F. Rekommenderas vanligen inte till barn under 6 år. Indikation: Symptomatisk behandling av inflammatoriska hudsjukdomar som svarar på behandling med glukokortikoider (utbredd plackpsoriasis undantagen). Kontraindikationer: Används inte vid facial rosacea, acne vulgaris, hudatrofi, perioral dermatit, perianal och genital klåda, blöjdermatit, infektioner, varicella, tuberkulos, syfilis, postvaccinala reaktioner eller på skadad hud. Varningar och försiktighet: Vid sensibilisering avbryts behandlingen. Innehåller propylenglykol och cetostearylalkohol som kan ge hudreaktioner. Eventuell infektion ska behandlas. Vid behandling på stor kroppsyta eller med ocklusion bör HPA-axel suppression kontrolleras regelbundet. Användning vid psoriasis ska övervakas noggrant. Används inte på eller i ögonen. Synrubbning kan uppstå. Långtidsbehandling och plötsligt avbrytande av behandling ska undvikas. Används med försiktighet till barn. Graviditet och amning: Används endast efter noggrant övervägande. Ovixan ska inte användas på eller omkring bröstvårtorna vid amning. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Översyn av produktresumén: 2017-12-12. Galenica AB, Medeon Science Park, 205 12 Malmö.

1. Dermatologi och Venerologi, sjunde upplagan. H Rorsman, A Björnberg, A Vahlqvist, Introduction to Colloid and surface Chemistry, Duncan J Shaw. 2. Storm et al, J Am Acad Dermatol 2008;59:27-33. 3. S.Fouéré. Et al, JEADV 2005;19(3):2-6. 4. Beattie PE & Lewis-Jones MS. Br J Dermatol 2006; 155:145–151. 5. How patients experience psoriasis: results from a European survey. S. Foúeré. JEADV(2005).

galenica GALENICA AB | MEDEON SCIENCE PARK | SE 205 12 MALMÖ

JOBBAR DU INOM VÅRDEN?