Undvik kladdiga komplikationerOvixan® (mometasonfuroat) är en starkt verkande glukokortikoid (grupp III) för symtomatisk behandling av inflammatoriska hudsjukdomar – som atopisk eksem och psoriasis – med en effekt som är likvärdig Elocon®. Krämen är baserad på en olja/vatten-emulsion och framställd för att förbättra patientupplevelsen genom att inte kladda, lukta eller gryna sig.1
Ovixan (mometasonfuroat), Rx, F, ATC- kod: D07AC13 Kräm 1 mg/g. Stark glukokortikoid (Grupp III). Rekommenderas vanligen inte till barn under 6 år. Indikation: Ovixan är avsett för symptomatisk behandling av inflammatoriska hudsjukdomar som svarar på topikal behandling med glukokortikoider, såsom atopisk dermatit och psoriasis (med undantag av utbredd plackpsoriasis). Varningar och försiktighet: Om irritation eller sensibilisering utvecklas vid användning av Ovixan ska behandlingen avbrytas och ersättas med annan lämplig behandling. Om infektion uppstår ska lämpligt svampeller antibakteriellt medel användas. Om man inte omedelbart får ett positivt resultat ska steroidbehandlingen avbrytas tills infektionen är under tillräcklig kontroll. Som med alla starka glukokortikoider för utvärtes bruk bör man undvika att plötsligt avbryta behandlingen. Används med försiktighet till barn. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Översyn av produktresumén 2016-10-14. Innehavare av godkännande för försäljning: Galenica AB, P A Hanssons väg 41, 20512 Malmö. Vänligen se fullständig produktresumé inför förskrivning.

1. Dermatologi och Venerologi, sjunde upplagan. H Rorsman, A Björnberg, A Vahlqvist, Introduction to Colloid and surface Chemistry, Duncan J Shaw. 2. Storm et al, J Am Acad Dermatol 2008;59:27-33. 3. S.Fouéré. Et al, JEADV 2005;19(3):2-6. 4. Beattie PE & Lewis-Jones MS. Br J Dermatol 2006; 155:145–151. 5. How patients experience psoriasis: results from a European survey. S. Foúeré. JEADV(2005).

galenica GALENICA AB | MEDEON SCIENCE PARK | SE 205 12 MALMÖ